background-image

3D Fonts PS Action

Denne handlingen konverterer et hvilket som helst bilde / form / tekst til et 3D-servert bilde.

Egenskaper:

- Ekstremt lett å bruke

- To vinkler for det resulterende 3D-bildet

- To innebygde stilarter for det resulterende bildet - Grå og Glanset Rød

- Enkel tilpasning - Du kan bruke dine egne stiler til 3D-komponentene


Instruksjonsveiledning:

1. Legg opp handlingen i handlingspanelet.

2. Gi nytt navn til ønsket lag som skal konverteres til "3D" (uten anførselstegn).

3. Fra handlingspanelet, bruk en av de fire handlingene som følger med for å opprette ønsket effekt.

Det er det!


Det resulterende 3D-utseende-bildet består av 3 lag. Handlingen gjelder stiler for dem, men du kan selvfølgelig endre stilene på den måten du vil og bruke dine egne stiler.


Viktig notat!

- For å få det beste resultatet, prøv å gjøre bildet / formen / teksten som skal konverteres ikke høyere enn 500 px og ikke større enn 1000 px. Ellers vil 3D-perspektivet deformeres - visningsfeltet endret seg. Du kan ha mindre bilder.

- Ved å bruke handlingen til mindre eller større bilder vil det oppstå et resultat med samme høyde. Så, du kan bruke dette lille trikset for å skape forskjellige høyde resultater.


Nyt!