background-image

Prundo Phragmites写真

特徴

  • フォーマット: .jpg .nef
  • ファイルサイズ: ZIP 15.8MB
  • カラー: RGB
  • DPI: 300dpiおよび240dpi
  • 解像度: 4288ピクセル* 2848ピクセル
  • 含まれるファイル: 1 jpg、1 nef
  • OS: Win / Mac

プレビュー

phragmites communis