background-image

گلدان 3D با گل

Vase 3D Model

امکانات:

  • توصیه می کنم از 3ds max 2010،2011،2012 استفاده کنید
  • Vray 2.0
  • 3 فایل حداکثر
  • 1 پرونده
  • 1 3ds فایل
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 39.6 مگابایت است
  • Ploys: 171،606
  • Vertex: 187،491

پیشنمایش

مدل گلدان گلدان 3d

مدل گلدان گلدان 3d

مدل گلدان گلدان 3d

مدل گلدان گلدان 3d

مدل گلدان گلدان 3d


ساختار سیم

مدل گلدان گلدان 3d

مدل گلدان گلدان 3d