background-image

فرم ثبت نام فرم ثبت نام

امکانات

  • فرمت: .ai .eps
  • 1 فایل AI8.0، 1 پرونده فایل و 1 فایل AI CS 6
  • Adobe Illustrator نسخه: CS6 +
  • اندازه: A4
  • اندازه فایل: 1.4 MB
  • قلم مورد استفاده: آژانس FB یا هر قلملی که دوست دارید
  • CMYK، آماده چاپ
  • فقط متن را اصلاح کنید، سپس می توانید آن را به کارخانه چاپ ارسال کنید


پیشنمایش

فرم ثبت نام فرم ثبت نامفرم ثبت نام فرم ثبت نامفرم ثبت نام فرم ثبت نام