background-image

لایه باز قلم سبک PS واقعی

امکانات

 • قابل استفاده بر روی هر قلم در فتوشاپ است
 • پرونده ها شامل: فتوشاپ .psd و پرونده .asl
 • حداقل نسخه Adobe CS : CS +

دستورالعمل ها:

  1. پرونده بارگیری شده در PHOTOSHOP -> PRE-SETS -> STYLES را استخراج کنید
  2. سبک ها را از پالت سبک بارگیری کنید
  3. شکل یا لایه متن شفاف خود را در فتوشاپ بسازید
  4. سبک "قلم" را روی این لایه اعمال کنید
  5. کپی و چسباندن 1 لایه دیگر (Ctrl + J
  6. سبک "مرز" را روی لایه کپی شده اعمال کنید
  7. انجام شده
  8. یا می توانید پرونده psd داده شده را مستقیماً ویرایش کنید ، فقط همان متن از 2 لایه را نگه دارید

  پیش نمایش

  لایه باز قلم سبک PS واقعی