background-image

آپلود آپلود تصویر آپلود بازنویسی رفع فرمت FileManager پلاگین افزونه

معرفی

آپلود تصویر Opencart اصلی فایل های قدیمی را در حالی که آپلود یک فایل تصویر جدید با همان نام فایل تصویر قدیمی است، دوباره بارگذاری می کند.

این افزونه این مشکل را حل خواهد کرد.

روش نصب

OCMOD

  1. به پنل مدیریت خود وارد شوید
  2. Extension> Extension Installer برای بارگذاری فایل xml با نام ocmod
  3. Extension> Modifications و دکمه Refresh را فشار دهید

VQMOD (مورد نیاز: VQMOD نصب شده است)

  1. از برنامه FTP خود استفاده کنید، فایل xml VQMOD را به vqmod / xml پوشه آپلود کنید

سازگاری

OpenCart 2.0.0.0، 2.0.1.0، 2.0.1.1، 2.0.2.0، 2.0.3.1، 2.1.0.1، 2.1.0.2، 2.0.0.0، 2.0.1.0، 2.0.1.1، 2.0.2.0، 2.0.3.1، 2.1 .0.1، 2.1.0.2