background-image

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل

امکانات:

  • توصیه می کنم از 3ds max 2012 استفاده کنید
  • Vray 2.0
  • 1 فایل حداکثر
  • 1 پرونده
  • 1 3ds فایل
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 25.3 مگابایت است

پیشنمایش

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل

حمام قدیمی ساعت دیواری و حوضچه 3D مدل