background-image

مدل 3D Iron 3D Chair

chair 3d model

امکانات:

  • توصیه می کنم از 3ds max 2010،2011،2012 استفاده کنید
  • Vray 2.0
  • 3 فایل حداکثر
  • 1 پرونده
  • 1 3ds فایل
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 5.08 مگابایت است
  • Ploys: 30،924
  • Vertex: 15،656

پیشنمایش

آهن مدل بالا 3d صندلی

آهن مدل بالا 3d صندلی

آهن مدل بالا 3d صندلی


ساختار سیم

آهن مدل بالا 3d صندلی

آهن مدل بالا 3d صندلی

آهن مدل بالا 3d صندلی