background-image

6 بی نهایت حلقه در حال بارگذاری انیمیشن پس از پروژه اثر

Loading animation AE template

امکانات:

  1. بسیار آسان برای استفاده
  2. در مجموع 6 انیمیشن، 13MB اندازه
  3. 1920X1080 با وضوح بالا
  4. 2 فایل های پروژه AE شامل، برای CC 2014 و 2015، ویندوز / مک
  5. 6 فایل های QuickTime ارائه شده شامل، با آلفا
  6. 6 فایل های فرمت فایل های PSD، آسان برای صادرات انیمیشن های GIF (تغییر رنگ پس زمینه آسان و رنگ متحرک)
  7. 6 فایل فلش همراه با فایل های SWF

دستورالعمل ها:

  1. پس از اثر CC 2014 و 2015
  2. پلاگین Trapcode مورد نیاز

پیش نمایش

بی نهایت انیمیشن حلقه در حال بارگذاری پس از پروژه اثربی نهایت انیمیشن حلقه در حال بارگذاری پس از پروژه اثربی نهایت انیمیشن حلقه در حال بارگذاری پس از پروژه اثربی نهایت انیمیشن حلقه در حال بارگذاری پس از پروژه اثربی نهایت انیمیشن حلقه در حال بارگذاری پس از پروژه اثر