background-image

مدل 3D چوب آهن بالا

Table 3D Model

امکانات:

  • توصیه می کنم از 3ds max 2010،2011،2012 استفاده کنید
  • Vray 2.0
  • 3 فایل حداکثر
  • 1 پرونده
  • 1 3ds فایل
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 6.5 مگابایت است
  • Ploys: 124،529
  • Vertex: 62،730

پیشنمایش

جدول چوب آهن بالا 3D مدل

جدول چوب آهن بالا 3D مدل


ساختار سیم

جدول چوب آهن بالا 3D مدل

جدول چوب آهن بالا 3D مدل