background-image

پوست مجدد پوست پوست PS Action Photoshop

امکانات:

  • بسیار آسان برای استفاده، فقط 1 کلیک
  • فایل ها شامل: 1 فتوشاپ .atn
  • حداقل نسخه Adobe CS نسخه: CS6 +


راهنمای آموزشی:

  1. عمل را در پانل عمل و الگوها در پانل الگوی بارگذاری کنید (یا فقط دوبار کلیک کنید .atn).
  2. هر عکس با وضوح بالا را با فتوشاپ باز کنید
  3. لایه عکس را در فتوشاپ انتخاب کنید.
  4. از عمل پانل، بازی را اجرا کنید.

خودشه!


پیشنمایش

پوست مجدد پوست پوست PS Action Photoshop

قبل از


پوست مجدد پوست پوست PS Action Photoshop

بعد از