background-image

متن ابر با برس PS ابر و PNG ابر

Hand to sky cloud text

امکانات:

  • کیفیت: 4320X2592px RGB
  • فرمت: PSD به
  • نسخه PS: CS +
  • سیستم: مک + پیروز
  • حجم فایل: 51MB
  • با 37 برس ابر و 54 فایل های ابر PNG
  • فقط فایل های قلم مو را به فتوشاپ وارد کردن و استفاده از ابزار قلم مو رنگ هر یک از عبارات شما نیاز دارید.

پیش نمایش

دست به آسمان با برس ابر و ابر PNG

دست به آسمان با برس ابر

دست به آسمان با برس ابر