background-image

سبک فونت PS زیبا

امکانات

  • می توان بر روی هر فونت در فتوشاپ استفاده کرد
  • فایل ها شامل: فتوشاپ .psd و .asl فایل
  • حداقل Adobe CS نسخه: CS +

دستورالعمل ها:

  1. استخراج فایل دانلود شده
  2. آن را با فتوشاپ باز کنید و فونت و اندازه را ویرایش کنید

پیشنمایش

سبک فونت PS زیبا