background-image

55 جوهر PS برس نقاشی، چینی سنتی و خوشنویسی

این برس کمک خواهد کرد که شما را به نقاشی، چینی سنتی و خوشنویسی.

امکانات:

- بسیار آسان برای استفاده

- در مجموع 55 پر، 66.7MB اندازه

- با وضوح بالا از 900px به 2300px

- فتوشاپ CS +، ویندوز / مک

برس جوهر نقاشی، چینی سنتی و خوشنویسی