background-image

چوب مورد 3d مدل

3d model, multi format

امکانات:

  • توصیه می کنم از 3ds max 2010،2011،2012 استفاده کنید
  • Vray 2.0
  • 3 فایل حداکثر
  • 1 پرونده
  • 1 3ds فایل
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 8.85 مگابایت است

پیشنمایش

چوب مورد 3d مدل

چوب مورد 3d مدل

چوب مورد 3d مدل