background-image

بالش 3D مدل 2

black and gray pillow 3D Mode

امکانات:

  • توصیه می کنم از 3ds max 2010،2011،2012 استفاده کنید
  • Vray 2.0
  • 3 فایل حداکثر
  • 1 پرونده
  • 1 3ds فایل
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 25.4 مگابایت است
  • Ploys: 510،796
  • Vertex: 517،420

پیشنمایش

مدل بالش 3d

مدل بالش 3d

مدل بالش 3d


ساختار سیم

مدل بالش 3d

مدل بالش 3d

مدل بالش 3d