background-image

مدل 3D از شیشه ای مواد غذایی دانه قهوه بطری با مواد و بافت

coffee bean bottle 3d model

امکانات:

  • توصیه با استفاده از نرم افزار 3ds Max 2010،2011،2012
  • در Vray 2.0
  • 3 حداکثر فایل
  • 1 OBJ فایل
  • فایل 1 3DS
  • با بافت، مواد و چراغ
  • در مجموع 33.9MB

پیش نمایش

مواد غذایی بطری شیشه ای دانه قهوه مدل 3d