background-image

PHP книга за гости от

Характеристика

  • Много лесно да се интегрира в страницата на вашия сайт.
  • Лесно да добавите още полета, без ограничения.
  • Нуждаете се от 1 SMTP акаунт (SMTP сървър, потребителско име, парола), изпращане на имейл.
  • Трябва само да замените 6 кода, който дефинира SMTP акаунта.
  • 100% Успешно изпращане на съобщение до посочения от вас имейл адрес.
  • Включен е урокът.
  • Тестова среда: PHP 5.6.1, няма нужда от база данни


Преглед:

  • https://llllline.com/sample/emailsender/

Php Таблица на книгата за гости