background-image

Партивен плакат 3

Party Poster vector

Характеристика

  • Формат: .eps
  • Включително: 1 файл
  • Софтуер: Adobe Illustrator CS или +
  • Съотношение дължина-ширина: 7:10 (Може да се калибрира на всякакъв размер)
  • Размер на файла: 2.8MB
  • Как да получите файла: Изтегляне онлайн

Прегледът

Партия плакат