background-image

Партия плакат

Wine List Vector

Party Poster Wine List

Характеристика

  • Формат: .eps
  • Включително: 1 файл
  • Софтуер: Adobe Illustrator CS или +
  • Съотношение дължина-ширина: 7:10 (Може да се калибрира на всякакъв размер)
  • Размер на файла: 1.9MB
  • Как да получите файла: Изтегляне онлайн

Прегледът

Партия плакат