background-image

7 Четки с череши PS

Характеристика:

- Изключително лесен за използване

- Напълно 7 четки, 270KB

- С висока резолюция

- Photoshop CS +, Win / Mac

Лятна цветна памучна линия