background-image

Златен метален PS стил

  • Реалистичен метален PS стил с .psd файл
  • Лесно се променя текст в дадения .psd файл
  • Не се включват шрифтовете, използвани в .psd файла


ИНСТРУКЦИИ:

Отворете файла .psd

Редактирайте 3те текстови слоя във Photoshop със същия шрифт и съдържание.


Прегледът

Златен метален PS стил