background-image

Елегантен шрифт PS тип

Характеристика

  • Може да се прилага върху всеки шрифт във Photoshop
  • Включени файлове: Photoshop .psd и .asl файл
  • Минимална версия на Adobe CS: CS +

Инструкции:

  1. Извлечете изтегления файл
  2. Отворете го с Photoshop и редактирайте шрифта и размера

Прегледът

Елегантен шрифт PS тип