background-image

Стил на шрифта PS от кристално стъкло

Характеристика

 • Може да се прилага върху всеки шрифт във Photoshop
 • Включени файлове: Photoshop .psd и .asl файл
 • Минимална версия на Adobe CS: CS +

Инструкции:

  1. Извлечете изтегления файл в PHOTOSHOP -> PRE-SETS -> STYLES
  2. Заредете стиловете от палитрата за стилове
  3. Изградете своята прозрачна форма или текст
  4. Копирайте и поставете още 2 слоя
  5. Приложете стил "отгоре" в горния слой
  6. Нанесете "среден" стил върху средния слой
  7. Нанесете "среден" стил на долния слой
  8. Или можете да редактирате даден файл psd директно, просто запази същото съдържание на 3 слоя

  Прегледът

  Стил на шрифта PS от кристално стъкло

  Стил на шрифта PS от кристално стъкло