background-image

Силният метал PS Style

Характеристика

 • Може да се прилага върху всеки шрифт и слой във Photoshop
 • Включени файлове: Photoshop .psd и .asl файл
 • Минимална версия на Adobe CS: CS +

Инструкции:

  1. Извлечете изтегления файл в PHOTOSHOP -> PRE-SETS -> STYLES
  2. Заредете стиловете от палитрата за стилове
  3. Изградете 2 прозрачна форма или текстов слой във Photoshop
  4. Приложете стил "отгоре" на горния слой
  5. Приложете "долния" стил на долния слой
  6. Свършен
  7. Или можете да редактирате даден файл psd директно

  Прегледът

  Силният метал PS Style