background-image

24 Грингови зърна PS Photoshop Четки

Характеристика:

- Изключително лесен за използване

- Напълно 24 четки, 1.59 МБ

- С висока резолюция

- Photoshop CS +, Win / Mac

24 Гринни зърна Photoshop Четки